Menu

OnZe werkwijze

© Schets, Hertog Aalbrechtweg te Alkmaar

Onze werkwijze

Het realiseren van een nieuwe woonomgeving is een enorme uitdaging. Behalve de toekomstige bewoners zijn er vaak andere belanghebbenden die essentieel zijn bij de realisatie van een nieuw project. Denk aan overheden, stedenbouwkundigen, grondeigenaren, architecten, adviesorganen, direct omwonenden en mogelijk nog andere belanghebbenden.
Het maken van heldere afspraken met betrokken partijen is dan essentieel. Als projectontwikkelaar voeren wij een strakke regie en houden we de lijnen met de stakeholders kort. Gedurende een project hanteren wij de volgende fases: ontwikkelfase, ontwerpfase, vergunningsfase en de realisatiefase.

Ontwikkelfase
In deze fase zetten wij de businesscase op. Welke ontwikkeling wensen wij of onze opdrachtgevers te realiseren en past dit in het huidige bestemmingsplan? Dient het bestemmingsplan aangepast te worden en kan dit zomaar? In deze fase hebben wij vaak uitvoerig overleg met diverse overheidsinstanties, omwonenden en externe partijen. Deze fase vraagt om een gedegen plan en voorbereiding. Ervaring met de Wet Ruimtelijke Ordening is dan ook essentieel in de opstart fase van een project.
Ontwerpfase
Na de ontwikkelfase komt de ontwerpfase. Hierin wordt in samenspraak met architecten, overheden en andere belanghebbenden besloten welke stedenbouwkundige uitstraling de nieuwe woonomgeving gaat krijgen. Tijdens deze fase worden ook dikwijls landschapsarchitecten en duurzaamheidsexperts ingeschakeld omdat deze onderwerpen tegenwoordig onmisbaar zijn.
Vergunningsfase
Nadat ontwerp tot stand is gekomen kan een omgevingsvergunning (bouwvergunning) worden aangevraagd, waarbij alle benodigde berekeningen voor constructie, licht, energie en warmte (EPC), luchtbehandeling enz. moeten worden ingeleverd bij de gemeente ter controle.
Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning contracteren we een aannemer voor de realisatie en wordt de verkoop gestart.
Realisatiefase
Hierin stelt de aannemer zich flexibel op en kan in overleg met de koper veranderingen in de woning aangebracht worden, zodat de bewoner een optimale woning voor zichzelf kan creeeren.
Nadat de mogelijke en gewenste veranderingen zijn vastgelegd, is er slechts 1 doel: het op tijd met optimale garantie van kwaliteit en duurzaamheid de woning realiseren. Voor de realisatie wordt een garantie afgegeven door SWK of Woningborg, zodat er zekerheid is voor de koper, dat de woning ten alle tijden wordt gerealiseerd en de kwaliteit wordt gegarandeerd, zoals in de verkoopstukken staat omschreven.
Top