Menu

Duurzaamheid

Duurzaam wonen moet voor iedereen bereikbaar zijn.

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal zal zijn. Gasloos bouwen is hierbij de nieuwe standaard. Er zijn namelijk uitstekende alternatieven die veel energiezuiniger zijn en zorgen voor minder CO2 uitstoot ten opzichte van de gasgestookte CV ketel.

Voor elke ontwikkeling die wij realiseren doen wij uitgebreid onderzoek wat de mogelijkheden zijn op het gebied van de energievraag. Hierbij letten wij dan op kosten van aanleg, terugverdientijd, energiezuinigheid en wat bewezen concepten zijn. Onderstaand staan 3 voorbeelden die wij inmiddels toepassen op onze huidige ontwikkellocaties.

In onze projecten is ook ‘groen’ erg belangrijk. Door het creëren van woonomgevingen met autoluwe straten, voldoende openbare ruimte, water en groene doorgangen naar parken, wordt wonen in een nieuw huis weer een genot.

1. Warmtepomp

Een zeer goede oplossing is de warmtepomp. De warmtepomp is hét duurzame alternatief voor de CV ketel. Een warmtepomp werkt met een zeer hoog rendement op elektriciteit en u bespaart er mee op uw energierekening. Daarnaast stoot u aanzienlijk minder CO2 uit en kunt u de elektriciteit zelf opwekken met zonnepanelen voor nog meer besparing. Een warmtepomp is gemiddeld 5x zuiniger dan een traditionele CV ketel.

Wordt er gekozen voor deze variant dan is de vraag welke warmtepomp nu het meest geschikt is. Een warmtepomp kan zijn energie halen uit de lucht of uit de bodem en zelfs uit oppervlaktewater. Er bestaan gesloten en open systemen en de afgifte van koeling en/of warmte kan zowel via lucht als water gaan. Er zijn dus nogal wat keuzes waarbij een goed advies van een duurzaamheidsexpert gewenst is.

Op de site van www.warmtepompplein.nl en www.klimaatexpert.com wordt een goede uitleg gegeven hoe warmtepompen werken.

2. Aardwarmte

Het gebruik maken van aardwarmte of geothermie is iets compleet anders dan een warmtepomp. Bij dit concept wordt er geen gebruik gemaakt van een warmtepomp. Bij aardwarmte is de bron die wordt aangeboord veel dieper, vanaf 1 kilometer en verder. Bij een grondgebonden warmtepomp bijvoorbeeld wordt er bijvoorbeeld tot maximaal 150 meter diep geboord. Het gebruik van geothermie is veel specialistische kennis voor nodig en dit alternatief is een goede optie voor grote (woning)ontwikkelingen.

3. Bestaand netwerk

Het komt ook voor dat er al een bestaand netwerk is aangelegd waarop wij kunnen aansluiten. Dit kan een WKO (warmte koude opslag) netwerk zijn maar bijvoorbeeld ook een stadsverwarming. Een goed voorbeeld zijn onze projecten Cityview en Zuidzicht. Opwarming van water (voor vloerverwarming, douchen, afwassen, etc.) vindt voor deze woningen plaats in de schone Alkmaarse energiecentrale (de HVC), door verbranding van afval dat niet meer gerecycled kan worden. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.hvcgroep.nl/kringloopenergie/warmtenet-regio-alkmaar.

Top