Menu

Afbouwgarantie

Het bouwen van een woning is een gecompliceerd proces. Niet alleen zijn er veel mensen bij betrokken, zoals een ontwikkelaar, architect, aannemer, constructeur, installateur, maar tevens is het een activiteit die zich afspeelt in de buitenlucht. Het is een proces waarmee tijd en risico is gemoeid. Een bouwbedrijf kan failliet gaan en waar kunt u dan terecht ?  De aannemer kan ook tijdens bewoning in financiële problemen komen, terwijl er terechte klachten aan de woning zijn !

Voor elke ontwikkeling maken wij een selectie uit een aantal bouwbedrijven. Tijdens deze selectie stellen wij de voorwaarde dat het bouwbedrijf is aangesloten bij SWK garantie (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen) of Woningborg garantie. Dit geeft elke koper zekerheid voor de afbouw en dat vinden wij belangrijk.

www.woningborg.nl
www.swk.nlDE INRICHTING VAN UW WONING !

Waarschijnlijk heeft u voor uw woning ook specifieke wensen en ideeën. Dit regelt u met de aannemer via de meer- en minderwerklijst. Dat is soms best een puzzel en enige kennis is dan wel vereist. Daarom zorgt de aannemer ervoor dat u een persoonlijk gesprek krijgt met een meer- en minderwerk coördinator. Hij of zij kan u goed adviseren wat wel en niet mogelijk is in uw toekomstige woning. Dit gesprek vindt vaak plaats nadat u bij de notaris bent geweest voor de grondoverdracht en voordat de bouw aanvangt. Zo kunt u er zeker van zijn dat als straks de keuken wordt geinstalleerd alle aansluitpunten op de juiste plek zijn aangebracht. In dit stadium wordt van u verwacht dat u weet hoe uw woning wordt ingericht en dat u dit kenbaar maakt bij de aannemer.

 

Top